Gelin 1 Mayıs’ta hem işçi ve emekçilerin hem de Kürt halkının özgürlük, eşitlik ve adalet taleplerini hep birlikte haykıralım

1 Mayıs işçi ve emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günüdür. Dünyanın bütün işçi ve emekçileri bugün bir kez daha alanlara çıkarak özgürlük, eşitlik ve sosyal adalet taleplerini dile getiriyor. Ezilenlerin, emeği ve alın teri ile geçinenlerin 100 yılı aşan kararlı mücadelesi sonucunda büyük bir yol alındı, önemli kazanımlar elde edildi. Geçen yüz yılda işçi ve emekçiler yürüttükleri kararlı mücadele sonucunda dünyanın kaderini büyük ölçüde değiştirdiler.

Buna rağmen dünyada henüz adil, eşitlikçi, hakkaniyete dayanan bir düzen kurulmuş değil. Bugün dünyada milyarlarca insan hala açlık açlıkla yüz yüze bulunuyor. Dünya nüfusunun önemli bir bölümü yeterince gıda ve temiz suya ulaşamıyor. Yüz milyonlarca kişi insan onurundan uzak ekonomik ve sosyal koşullarda yaşam mücadelesi sürdürüyor. Her gün binlerce çocuk yetersiz beslenme ve sağlık sorunlarından dolayı yaşamını yitiriyor. Dünyanın büyük bir bölümünde çocuklar, kadınlar ve yaşlılar sağlık ve yaşam garantisine kavuşmuş değil.

Türkiye, emekçiler bakımından dünyanın en kütü koşullarına sahip ülkelerinden biri.  Artan ekonomik ve siyasi kriz on milyonlarca insanın yaşamını derinden etkiliyor.  Siyasal baskılar ve otoriter sistem nedeniyle temel hak ve özgürlükler gasp ediliyor, sendikalar işlevsiz hale getiriliyor, grev hakkı ortadan kaldırılıyor. Her gün insanlar toplu halde ve  keyfi bir biçimde işten çıkartılıyor.

Kürdistan’da durum daha da katmerlidir. Son 6-7 yılda Türkiye’nin yeniden çatışma ve savaş siyasetine dönmesi Kürdistan’da ekonomik yaşamı felc etmiş, işsizlik ve yoksulluk had noktasına ulaşmıştır. Kürt halkı sadece ekonomik ve sosyal açıdan büyük sorunlar yaşamamakta, aynı zamanda en temel hak ve özgürlüklerinden yoksun edilmiş durumdadır. Kürt kimliği yasal düzeyde yok sayılmakta, Kürt dili özgürce kullanılmamakta, Kürtlerin mezar yerleri bile açıklanmamaktadır.

Bu anti demokratik, inkarcı ve çağdışı anlayış kabul edilemez. Kürt halkının temel hakları tanınmadan,  Türkiye barışa da kavuşamaz, adaleti ve ekonomik kalkınmayı da sağlayamaz.

Bugün işçi ve emekçilerin ekonomik, sendikal ve sosyal adalet talepleri ile Kürt halkının özgürlük ve eşitlik talepleri içiçe geçmiştir.

Bölgede ve dünyada emekçilerin insanca yaşama kavuşmaları ve barışın inşası için adil ve eşitlikçi bir düzene ihtiyaç var.

Gelin 1 Mayıs’ta hem işçi ve emekçilerin hem de Kürt halkının özgürlük, eşitlik ve adalet taleplerini hep birlikte haykıralım.

Zafer mücadele edenlerin olacaktır.

Hep birlikte mücadele edecek, birlikte kazanacağız.

Yaşasın işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs.

Yaşasın Kürt halkının haklı ve onurlu özgürlük mücadelesi.

01.05.2024

Kürdistan Sosyalist Partisi

          (PSK)

İçerik Başlıkları
En çok Okunan İçerik